Aanvragen

Om een aanvraag te doen, stuur je per post of via het aanvraagformulier op onze website het volgende naar Stichting Toekenningen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina);
 • Een korte beschrijving van de organisatie en haar doelstellingen;
 • Een uitgebreide beschrijving van de activiteit en het programma;
 • Een sluitende begroting;
 • Een toelichting van de inhoud en opbouw van elke begrotingspost;
 • Voor welke post in de begroting subsidie wordt aangevraagd.

Om er zeker van te zijn dat de begroting aan alle eisen voldoet is onderaan deze pagina een voorbeeldbegroting te vinden.

Houd daarnaast ook rekening met het volgende:

 • De aanvraag dient minstens vier weken voor het plaatsvinden van de activiteit binnen te zijn. Hierbij wordt gekeken naar de dagtekening van de brief, waarop wordt vertrouwd dat dit naar waarheid wordt ingevuld. Indien de termijn van vier weken door omstandigheden niet haalbaar is, zal Stichting Toekenningen in uitzonderlijke gevallen de aanvraag alsnog in behandeling nemen. Hiervoor ziet Stichting Toekenningen een motivatie vanuit de organisatie tegemoet.
 • Indien mogelijk dient Stichting Toekenningen op het (online) promotiemateriaal van de activiteit te worden vermeld als sponsor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Facebookpost waarin wij getagd worden en waarin wordt uitgelegd dat wij medesponsor zijn van de activiteit. Ons logo kan hiervoor gebruikt worden. Ons logo is te downloaden op de pagina ‘over ons’;
 • Het bestuur van Stichting Toekenningen behoudt zich het recht voor de activiteit kosteloos te bezoeken. Indien wij daar aanspraak op willen maken nemen wij contact met jullie op.
 • In de aanvraag zien wij graag terug welke post in de begroting door Stichting Toekenningen gesubsidieerd zou moeten worden.
 • Stichting Toekenningen subsidieert geen cateringkosten.
 • Bij het besluit geld toe te kennen let Stichting Toekenningen ook op andere manieren waarop de activiteit al door de UvA wordt gesponsord
 • Stichting Toekenningen subsidieert geen promotiekosten, tenzij het specifieke belang hiervan overtuigend gemotiveerd kan worden.
 • Stichting Toekenningen keert maximaal €750 per activiteit uit. Mocht het zo zijn dat in aanloop naar de activiteit er wijzigingen in de begroting en/of activiteit ontstaan die mogelijk van invloed kunnen zijn op het door ons toegekende bedrag, dan vernemen wij dit uiteraard graag;

Het bestuur van Stichting Toekenningen hanteert bovenstaande criteria als richtlijnen bij haar beslissing. Hierover is geen correspondentie mogelijk.

Stichting Toekenningen ziet de aanvragen en realisaties graag per post of via ons online formulier tegemoet. Als wij alle stukken in goede orde hebben ontvangen, bevestigen we je aanvraag per e-mail. Vervolgens zullen we binnen twee weken een besluit nemen over het toekennen van de subsidie. Hier krijg je via e-mail bericht over. Als je geen gebruik maakt van ons online aanvraagformulier kan de aanvraag in ons postvakje in CREA gelegd worden, of per post opgestuurd worden naar:

Stichting Toekenningen
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam

Download een voorbeeldbegroting

Aanvraagformulier voor activiteiten 

Aanvraagformulier voor oprichtingskostenUploadformulier Aanvragen

 • Toegestane bestandstypen: pdf.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, xlsx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf.
 • Toegestane bestandstypen: pdf.
 • Ja, ik heb alles naar waarheid ingevuld