Criteria

Klik hier om direct naar de formulieren te gaan.

Voor activiteiten die Stichting Toekenningen ondersteunt gelden de volgende criteria:

 • De activiteit vindt plaats in Amsterdam;
 • De activiteit heeft een link met de UvA;
 • De activiteit wordt voor en door studenten van de UvA georganiseerd;
 • De activiteit draagt bij aan de ontwikkeling van de student;
 • De activiteit heeft een open karakter;
 • De activiteit wordt gedeeltelijk gefinancierd door de organisator, dan wel de deelnemers;
 • De activiteit kent een gezonde financiële huishouding.

Toelichting:

 • Studiereizen zijn uitgesloten;
 • Wij noemen een activiteit ‘open’ wanneer deze activiteit voor alle studenten/geïnteresseerden (dan wel niet tegen meerprijs) mogelijk is om aan de activiteit deel te nemen en het daarnaast voor deze mensen ook mogelijk is om van de activiteit op de hoogte te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het verspreiden van posters, flyers, (faculteits)mail, promotie via Facebook en/of het gebruik van andere sociale media. Hiermee zijn dus alleen evenementen die exclusief voor de eigen leden georganiseerd worden uitgesloten.
 • De verhouding tussen de eigen bijdrage vanuit de organisatie en/of deelnemers en de gevraagde subsidie moet reeël zijn. De begroting is sluitend en er wordt rekening gehouden met onvoorziene kosten.

Houd daarnaast ook rekening met het volgende:

 • De aanvraag dient minstens vier weken voor aanvang van het evenement binnen te zijn. Hierbij wordt gekeken naar de dagtekening van de brief, waarop wordt vertrouwd dat dit naar waarheid wordt ingevuld. Indien de termijn van vier weken door omstandigheden niet haalbaar is, zal Stichting Toekenningen in uitzonderlijke gevallen de aanvraag alsnog in behandeling nemen. Hiervoor ziet Stichting Toekenningen een motivatie vanuit de organisatie tegemoet. 
 • Het logo van Stichting Toekenningen dient op het promotiemateriaal van de activiteit te worden gezet;
 • Het bestuur van Stichting Toekenningen behoudt zich het recht voor het evenement kosteloos te bezoeken. Indien wij daar aanspraak op willen maken nemen wij contact met jullie op.
 • In de aanvraag zien wij graag terug welke post in de begroting door Stichting Toekenningen gesubsidieerd zou moeten worden. 
 • Stichting Toekenningen subsidieert geen cateringkosten.
 • Stichting Toekeninngen subsidieert geen promotiekosten tenzij het specifieke belang hiervan overtuigend gemotiveerd kan worden.
 • Stichting Toekenningen keert maximaal €750 per activiteit uit. Mocht het zo zijn dat in aanloop naar de activiteit er wijzigingen in de begroting en/of activiteit ontstaan die mogelijk van invloed kunnen zijn op het door ons toegekende bedrag, dan vernemen wij dit uiteraard graag; 

Het bestuur van Stichting Toekenningen hanteert bovenstaande criteria als richtlijnen bij haar beslissing. Hierover is geen correspondentie mogelijk. Bij terugkerende subsidieaanvragen van dezelfde organisatie zal ook worden gekeken naar het innovatieve karakter van de activiteit en de (financiële) zelfstandigheid van de organisatie.

Stichting Toekenningen biedt studentenorganisaties de mogelijkheid tot vergoeding van kosten die worden gemaakt bij oprichting van hun organisatie. De organisatie moet voldoen aan de volgende criteria:

 • De organisatie heeft de rechterlijke vorm van een vereniging of stichting;
 • De organisatie wordt gevestigd in Amsterdam;
 • De organisatie richt zich primair op studenten in Amsterdam;
 • De doelstelling van de organisatie draagt bij aan het Amsterdamse studentenleven in maatschappelijke en/of culturele zin;
 • De doelstelling van de organisatie is haalbaar;
 • Er is een duidelijke link met de UvA;
 • Er is een beleidsplan waaruit de toegevoegde waarde van de organisatie blijkt;
 • Er is een jaarbegroting waaruit de levensvatbaarheid van de organisatie blijkt.

Houd daarnaast ook rekening met het volgende:

 • Stichting Toekenningen keert maximaal €750 per oprichting uit.
 • De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn notariskosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de opening van een bankrekening en de lancering van een website.
 • Deze subsidieaanvraag kan tot zes maanden na de oprichting worden ingediend, maar voor de oprichting is altijd beter.

De aanvraag kan per post worden opgestuurd of in het postvakje worden gelegd. Daarnaast wilt Stichting Toekenningen weten wie de oprichters zijn en wie als contactpersoon is aangesteld.

Studentenpartijen van de UvA kunnen tevens terecht bij de gewone aanvraagregeling. De criteria voor dergelijke aanvragen zijn als volgt:

 • De actie heeft een informerende component;
 • De actie is gelinkt aan een actueel onderwerp binnen de studentenpolitiek;
 • De actie is openbaar voor alle UvA-studenten;
 • De actie vindt plaats buiten verkiezingstijd.
 • De actie dient niet alleen ter promotie van de eigen organisatie.

Via het aanvraagformulier kan een aanvraag worden gedaan, samen met aanvullende documenten die per post moeten worden verstuurd. De aanvraag dient minstens vier weken voor aanvang van het evenement binnen te zijn. Hierbij wordt gekeken naar de dagtekening van de brief, waarop wordt vertrouwd dat dit naar waarheid wordt ingevuld.

Indien de termijn van vier weken door omstandigheden niet haalbaar is, zal Stichting Toekenningen in uitzonderlijke gevallen de aanvraag alsnog in behandeling nemen. Hiervoor ziet Stichting Toekenningen een motivatie vanuit de organisatie tegemoet. Tevens wilt Stichting Toekenningen graag op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in de inhoud van de activiteit en/of een verandering in de begroting.