Criteria

Voor activiteiten die Stichting Toekenningen ondersteunt gelden de volgende criteria:

 • De activiteit volgt de RIVM-richtlijnen. Voor de huidige richtlijnen, zie de website van Rijksoverheid.
 • De activiteit vindt plaats in Amsterdam;
  Studiereizen zijn uitgesloten.
 • De activiteit heeft een link met de UvA;
  De activiteit wordt voor en/of door studenten van de UvA georganiseerd.
 • De activiteit is niet jaarlijks terugkerend
 • De activiteit draagt bij aan de ontwikkeling van de student;
  Hoewel het nachtleven van Amsterdam zeker kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, subsidieert Stichting Toekenningen geen feestjes o.i.d. Andere activiteiten waarbij de meer inhoudelijke ontwikkeling van de student centraal staat komen natuurlijk wel in aanmerking.
 • De activiteit heeft een open karakter;
  Wij noemen een activiteit ‘open’ wanneer het voor alle studenten/geïnteresseerden mogelijk is om aan de activiteit deel te nemen (al dan niet tegen meerprijs) en het daarnaast voor deze mensen ook mogelijk is om van de activiteit op de hoogte te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het verspreiden van posters, flyers, (faculteits)mail, promotie via Facebook en/of het gebruik van andere sociale media. Hiermee zijn dus activiteiten die exclusief voor de eigen leden georganiseerd worden uitgesloten.
 • De activiteit wordt gedeeltelijk gefinancierd door de organisator, dan wel de deelnemers;
  Stichting Toekenningen kan niet de enige geldbron zijn.
 • De activiteit kent een gezonde financiële huishouding.
  De verhouding tussen de eigen bijdrage vanuit de organisatie en/of deelnemers en de gevraagde subsidie van Stichting Toekenningen moet reëel zijn. De begroting moet sluitend zijn en er moet rekening gehouden worden met onvoorziene kosten. Zie voor een voorbeeldbegroting het kopje ‘aanvragen’.
 • De activiteit heeft een innovatief karakter
  Stichting Toekenningen kan in principe niet meerdere malen financiële steun verlenen aan hetzelfde (type) activiteit; wij zijn er om beginnende en vernieuwende activiteiten op weg te helpen.

Naast deze criteria zijn er nog een aantal andere zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij het doen van een aanvraag. Zie voor verdere uitleg de pagina ‘Aanvragen’.

Stichting Toekenningen biedt studentenorganisaties de mogelijkheid tot vergoeding van kosten die worden gemaakt bij oprichting van hun organisatie. De organisatie moet voldoen aan de volgende criteria:

 • De organisatie krijgt de rechterlijke vorm van een vereniging of stichting;
 • De organisatie wordt gevestigd in Amsterdam;
 • De organisatie richt zich primair op studenten in Amsterdam;
 • De doelstelling van de organisatie draagt bij aan het Amsterdamse studentenleven in maatschappelijke en/of culturele zin;
 • De doelstelling van de organisatie is haalbaar;
 • Er is een duidelijke link met de UvA;
 • Er is een beleidsplan waaruit de toegevoegde waarde van de organisatie blijkt;
 • Er is een jaarbegroting waaruit de levensvatbaarheid van de organisatie blijkt.
 • De vereniging dient erkend te zijn door de Commissie erkenning studentenorganisaties van de UvA. Als bestuursleden een bestuursbeurs ontvangen voldoet de vereniging per definitie aan dit criterium.

Houd daarnaast ook rekening met het volgende:

 • Stichting Toekenningen keert maximaal €750 per oprichting uit.
 • De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn notariskosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de opening van een bankrekening en de lancering van een website.
 • Deze subsidieaanvraag kan tot zes maanden na de oprichting worden ingediend, maar voor de oprichting is altijd beter.

De aanvraag kan per post worden opgestuurd of in het postvakje worden gelegd. Daarnaast wilt Stichting Toekenningen weten wie de oprichters zijn en wie als contactpersoon is aangesteld.

Studentenpartijen van de UvA kunnen tevens terecht bij de gewone aanvraagregeling. De criteria voor dergelijke aanvragen zijn als volgt:

 • De actie heeft een informerende component;
 • De actie is gelinkt aan een actueel onderwerp binnen de studentenpolitiek;
 • De actie is openbaar voor alle UvA-studenten;
 • De actie vindt plaats buiten verkiezingstijd.
 • De actie dient niet alleen ter promotie van de eigen organisatie.

Via het aanvraagformulier kan een aanvraag worden gedaan, samen met aanvullende documenten die per post moeten worden verstuurd. De aanvraag dient minstens vier weken voor aanvang van het evenement binnen te zijn. Hierbij wordt gekeken naar de dagtekening van de brief, waarop wordt vertrouwd dat dit naar waarheid wordt ingevuld.

Indien de termijn van vier weken door omstandigheden niet haalbaar is, zal Stichting Toekenningen in uitzonderlijke gevallen de aanvraag alsnog in behandeling nemen. Hiervoor ziet Stichting Toekenningen een motivatie vanuit de organisatie tegemoet. Tevens wilt Stichting Toekenningen graag op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in de inhoud van de activiteit en/of een verandering in de begroting.