Over ons

Stichting Toekenningen 

Stichting Toekenningen beheert namens de Universiteit van Amsterdam het fonds ‘Overige Studentenzaken’. Dit is een fonds waarop zowel studentenverenigingen als studieverenigingen van de UvA aanspraak kunnen maken bij tal van initiatieven die wat financiële steun nodig hebben. Denk hierbij onder andere aan theaterstukken, debatten, exposities, congressen, symposia en nog veel meer. Ook kunnen wij een financiële bijdrage leveren om nieuwe verenigingen op weg te helpen. Met het geven van financiële steun willen wij studenten helpen om zich zowel organisatorisch als inhoudelijk te ontplooien als wel het toegankelijk houden van cultuur en kennis buiten de collegebanken. De reden dat Stichting Toekenningen bestaat is om de Amsterdamse studentencultuur net zo levendig en bruisend te houden zoals hij nu is!

Bestuur

Het bestuur bestaat vanaf september 2020 uit Tim Wagelaar (Voorzitter), Jai Visser (Penningmeester) en Bessie Slagt (Secretaris).

Beleidsplan

Stichting Toekenningen heeft besloten om het beleidsplan van het studiejaar 2020-2021 openlijk beschikbaar te maken. In de volgende twee PDF-bestanden wordt het beleidsplan in het Nederlands en Engels gepresenteerd.

Beleidsplan Stichting Toekenningen 2020-2021, Nederlandse versie.

Policy plan Stichting Toekenningen 2020-2021, English version.

Logo

JPG | GIF