Over ons

Stichting Toekenningen 

Stichting Toekenningen beheert namens de Universiteit van Amsterdam het fonds ‘Overige Studentenzaken’. Dit is een fonds waarop zowel studentenverenigingen als studieverenigingen van de UvA aanspraak kunnen maken bij tal van initiatieven die wat financiële steun nodig hebben. Denk hierbij onder andere aan theaterstukken, debatten, exposities, congressen, symposia en nog veel meer. Ook kunnen wij een financiële bijdrage leveren om nieuwe verenigingen op weg te helpen. Met het geven van financiële steun willen wij studenten helpen om zich zowel organisatorisch als inhoudelijk te ontplooien als wel het toegankelijk houden van cultuur en kennis buiten de collegebanken. De reden dat Stichting Toekenningen bestaat is om de Amsterdamse studentencultuur net zo levendig en bruisend te houden zoals hij nu is!

Bestuur

Het bestuur bestaat vanaf september 2018 uit Julia Hazewinkel (Secretaris), Floris Timmer (Voorzitter) en Daan Stoop (Penningmeester).

 

 

Logo

JPG | GIF